Çevre İş Sağlığı & Güvenliği Politikası

Hedeflerle yönetim anlayışını temel ilke olarak uygulamayı, 

sürekli iyileştirme ve verimli enerji kullanımı kapsamında teknolojik gelişimi izleme, 

destekleme ve uygulamayı, gıda güvenliği anlayışımızın son tüketiciye ulaşana kadar sürdürülmesi ve bu konuda tüm birimlerin eğitilmesini, 

müşteri ve tedarikçilerimizle etkin, verimli ve yapıcı iş birliğini tesis etmeyi, 

iş sağlığı ve güvenliği konusunda en yüksek standartlara erişmeyi, 

iş kazası ve sağlık bozulmasına sebep olabilecek olası kaza risklerini ortadan kaldırmayı, 

tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili süreçlere aktif katılımını teşvik etmeyi ve çalışan temsilcilerimizin etkin katılımına imkan tanımayı, 

atıkları, doğal kaynak kullanımını ve enerji tüketimini azaltmayı, 

insana ve doğaya saygılı olmayı, şirketimiz amacına uygun enerji amaçları ve enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimli ürün ve hizmetleri satın almayı, 

tasarım faaliyetlerinde enerji verimliliğine öncelik vermeyi, sürdürülebilir enerji yatırımlarımız ile karbon ve su ayak izimizi düşürmeyi hedefledik. 

Kalite Anlayışımız

İşimize ve müşterilerimize duyduğumuz saygıyı, kalitemizi, markamızın tüm ürün ve hizmetlerine yansıtarak ifade ediyoruz.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Helal Gıda belgelerine sahibiz.

Demirkollar yağ fabrikasında, hammadde satın alımı ile başlayan kalite kontrol süreci, üretimin tüm basamaklarından, ürünün son tüketiciye ulaşmasına kadar devam etmektedir. Müşteri memnuniyeti ve kaliteye verilen önem nedeni ile tam teşekküllü kimyasal ve fiziksel analiz laboratuvarlarına sahiptir.

Fabrikadan çıkan tüm ürünler, uluslararası standartlar çerçevesinde test edilmektedir. Ürün içerik/üretim, satış ve dağıtım kanallarında gerekli değerlendirmeleri yapan uzman kadromuzda gıda mühendisleri, teknikerler, operatörler, satış uzmanları ve sevkiyat personelleri mevcuttur.

web tasarım vds vds sunucu mersin gergi tavan